Veilig Springen

Spelen op een luchtkussen: zo hou je het leuk en veilig

De meeste kinderen spelen graag op een luchtkussen. Daarnaast is het ook goed voor ze! Het helpt ze om hun motorische en sociale vaardigheden te ontwikkelen, om hun grenzen te verleggen en risico's te leren inschatten. Maar hoe hou je leuk én veilig voor jouw kind? In dit artikel geven we je daar adviezen voor, wij noemen ze ook wel speelregels.

De populariteit van opblaasbare speeltoestellen groeit de laatste jaren hard, maar daardoor ook het aantal ernstige verwondingen dat kinderen oplopen bij het spelen. Terwijl deze ongevallen makkelijk te voorkomen zijn, zolang je je houdt aan een aantal regels.

Voornaamste oorzaken van verwondingen

Jaarlijks vinden er gemiddeld 2.200 bezoeken aan de spoedeisende hulp plaats na een ongeval op een luchtkussen. In de helft van de gevallen was sprake van een ernstige verwoning, zoals botbreuken, verzwikkingen of zelfs hersenletsel. Het ging hierbij vooral om kinderen in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar. 

Deze ongevallen zijn eenvoudig te voorkomen. Uit diverse onderzoeken (internationaal en van VeiligheidNL) onder ouders blijken de voornaamste oorzaken:

  • Een kind komt in botsing met andere kinderen. 
  • Teveel kinderen spelen op een luchtkussen. 
  • Kinderen met veel onderling leeftijdsverschil spelen op een luchtkussen. 
  • Kinderen vallen in of uit het luchtkussen.

Dus hoe hou je het leuk en veilig?

Schoenen uit! Dat is de bekendste regel als het gaat om spelen op een luchtkussen. Maar er zijn er meer. Hieronder lees je ze allemaal, of bekijk de video!

Als mijn kind op een luchtkussen speelt...

... dan let ik op dat er altijd toezicht is.
... dan hou ik het maximale aantal kinderen in de gaten.
... dan let ik er op dat grote en kleine kinderen elkaar afwisselen.
... dan let ik er op dat ze niet op de zijwanden klimmen.
... dan spreek ik kinderen aan als ze op het afstapje spelen.
... dan corrigeer ik kinderen die duiken of te wild spelen.
... dan let ik er op dat ze niet eten of drinken op het luchtkussen.
... dan kijk ik of iedereen z'n schoenen uitdoet.
... dan verbied ik scherpe voorwerpen.

Ik geef mijn kind de ruimte om vrijuit te spelen en treed alleen op als dat nodig is. Zo hou ik het leuk én veilig op het luchtkussen!

Bekijk hieronder ook de video van VeiligheidNL

https://www.youtube.com/watch?v=kmNBEjP9dE8&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.kinderveiligheid.nl%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fwww.kinderveiligheid.nl&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title